Sea Turtle Ecology

Sea Turtle Ecology

Kursupplägg

ALLMÄN INFORMATION:

Detta program lär dig de färdigheter och begrepp som krävs för att identifiera vanliga arter av havssköldpaddor, beskriver deras historia och roll i marina ekosystem och hot mot deras överlevnad. Du kommer att få SSI Sea Turtle Ecology Specialty Certification efter att ha avslutat det här programmet.

FÖRKRAV:

Minst 10 år gammal.
Minst Open Water Diver