Marine Ecology

Marine Ecology

Kursupplägg

ALLMÄN INFORMATION:

Detta program ger en allmän förståelse för den komplexa och spännande vetenskapen om marin biologi, vilket är studien av hur organismer interagerar med varandra och miljön, flödet av energi genom samhällen och kopplingen mellan havsekosystem. Du kommer att få SSI Marine Ecology Specialty Certification efter att ha avslutat den här kursen.

FÖRKRAV:

Minst 10 år gammal.
Minst Open Water Diver