GRUNDKURS 

Open Water Diver

VäxjöDyksports Open Water kurs är den första i raden av många dykutbildningar.

Detta är en kurs för dig som vill lära dig dyka och utbilda dig till en certifierad dykare! Vi på VäxjöDyksport erbjuder även vidareutbildning efter grundkurs.

PRIS: 6900 kr

Kursupplägg

ALLMÄN INFORMATION:
Växjödyksports Open Water Diver kursen är den första i raden av många dykutbildningar. Detta är kurs som vänder sig till dig som vill lära sig att dyka och utbilda sig till certifierad dykare, kort och gott en grundkurs i dykning. Det utbildningssystem vi använder oss av på Växjödyksport är utan tvekan det största inom rekreations dykning. Grundkursen är uppbyggd i olika steg, där varje delmoment klars av innan man går vidare till nästa. Detta betyder att inlärningen är baserad på din prestation och inte tid. Efter genomförd och godkänd kurs erhåller man ett dykcertifikat som tillåter dykning till ett maxdjup av 18 meter och gäller hela livet ut . Dörren till en fantastisk undervattensvärlden har nu öppnats!  

TEORI:

Totalt 5 kvällar ca 3h med genomgångar och kapitelltest på VäxjöDyksport samt ett skriftligt slutprov.

KURSINNEHÅLL:

 • Digitalt Kursmaterial. Vid kursstart är det bra om du läst och gått igenom Kap 1 Open Water Manual samt gjort kunskapskontrollen.
 • Fem teoriträffar
 • Fem bassängtillfällen
 • Fyra Open Water utekursdyk. (normalt två dyk per dykdag)
 • Medlemskap i Växjödyksportsdyksällskap i ett kalender år

VAD SOM INGÅR:

 • Lån av all utrustning (förutom mask, snorkel, boots och fenor).
 • Lån av torrdräkt för de som vill dyka torrdräkt på ute dyken.
 • Torrdräkts genom gång.
 • Allt kursmaterial.
 • Bassängträningar i Växjö Medley simhall på kurstillfällena.
 • Transport till och från simhallen.
 • Internationellt SSI Open Water Diver certifikat.
 • Medlemskap i VäxjöDyksällskap i ett kalender år.

FÖRKRAV:

 • Godkänd Hälsodeklaration (vid oklarhet krävs ett godkännande av läkare före första bassängövningen).
 • Simkunnighet (minst 200 meter)
 • 15 år för Open Water Diver
 • 10 år för Junior Open Water Diver i sällskap med anhörig.
  Behöver du en hälsoundersökning? Svenska: Klicka här! Engelska: Klicka här!