REACT RIGHT

React Right Diver

React Right kurs i HLR samt första hjälpen.

REACT RIGHT är SSI:s program för nödträning. Du får lära dig Första hjälpen, hjärt/lungräddning och hur man ger syrgas vid dykolycksfall. Likaså får du utbildning i skadebedömning för att kunna värdera alla nödsituationer korrekt.

PRIS: 1395 kr Vdss Medlem 1195:-

KURSINNEHÅLL:

Efter en REACT RIGHT-kurs har du avsevärt ökat både din dyksäkerhet och ditt självförtroende. SSI och övriga organisationer för dykutbildning kräver dessutom en gällande utbildning i i Första hjälp och hjärt/lungräddning som grund för certifikatet Diver Stress & Rescue.

VAD SOM INGÅR:

  • Kursmaterial.
  • Certifiering.

FÖRKRAV:

  • Inga